Contactează-ne la
021 308 00 89
Completează formularul
şi vei fi contactat în legatură cu creditul tău.
Sunt de acord cu termenii şi condiţiile şi
am peste 18 ani.
1000 LEI
6 luni luni
LEI
Cu DAE de la 10,25%

Termeni si conditii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de acord şi autorizez OTP Bank România S.A. să efectueze orice verificări, să solicite şi să obţină orice informaţii de la orice instituţie competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau terţ abilitat, deţinător de astfel de informaţii.

De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, direct sau prin intermediul terţilor contractanţi, pentru a primi informaţii despre produsele şi activităţile Băncii şi ale partenerilor săi, precum şi în scopul îndeplinirii de către OTP Bank Romania S.A. a obligaţiilor legale şi a realizării intereselor legitime ale acesteia, precum şi în vederea derulării oricăror raporturi juridice între Bancă şi Client, în condiţiile Legii nr. 677/2001.

Declar că sunt de acord, în mod expres şi irevocabil, în legătură cu transmiterea de către OTP Bank România S.A., direct sau prin intermediul terţilor contractanţi, a datelor mele personale către societatea-mama, OTP BANK Nyrt, alte instituţii de credit, instituţii financiare sau orice alţi cesionari sau succesori în drepturi, în ţară şi/sau în străinatate.

Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 677/2001 privind dreptul de acces, de intervenţie, de opoziţie asupra datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, respectiv de a se adresa justiţiei, precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată Băncii, întocmită conform Legii nr. 677/2001.